۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

 

سمینار معارفه مدرسه استادی 1397/10/2
خرید بلیت

سمینار معارفه مدرسه استادی در تاریخ 22 دی ماه در سالن قلم چی بیرجند برگزار و فروش اینترنتی بلیت آن در این سامانه انجام می گردد.