۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

 

گروه موسیقی تلفیقی غوغا با حضور همنوازان طرقه 1398/4/16
خرید بلیت

این برنامه در بجنورد است

گروه موسیقی تلفیقی غوغا با حضور همنوازان طرقه در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد در سالن گلشن بجنورد برگزار و فروش اینترنتی بلیت آن در این سامانه انجام می گردد.