۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور

 

کنسرت ویولن امین غفاری 1397/4/12
خرید بلیت

کنسرت ویولن امین غفاری در تاریخ  22 تیرماه 97 ساعت 21 در سالن گلشن بجنورد برگزار و فروش اینترنتی بلیت آن در این سامانه انجام می گردد.