۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر

 

کنسرت موسیقی کسرا عزیزا 1397/5/22
خرید بلیت

کنسرت موسیقی کسرا عزیزا درتاریخ 1 شهریورماه 97 ساعت  21در سالن گلشن بجنورد برگزار و فروش بلیت اینترنتی آن در این سامانه انجام میگردد.